POZOSTAŃMY
W KONTAKCIE.

BMW

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE.

MOJA ZGODA NA OTRZYMYWANIE KORESPONDENCJI MARKETINGOWEJ.

Ochrona prywatności i integralności danych osobowych klientów jest dla nas sprawą najwyższej wagi.
Ze względu na nowe przepisy dotyczące ochrony danych od tej pory będziemy mogli kontaktować się z Państwem jedynie pod warunkiem przedłużenia swojej zgody.

Zgoda na komunikację marketingową

Chcę otrzymywać komunikację marketingową od Playada sp. z o.o. Dealer BMW ZK Motors za pośrednictwem

Wnioski o wprowadzenie zmian w zakresie oświadczenia o wyrażeniu zgody oraz prawo do wycofania zgody